CENTRA I OŚRODKI DOSKOLENIA NAUCZYCIELI

Nazwa ośrodka
Szczegóły
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
ZOBACZ WIĘCEJ
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
ZOBACZ WIĘCEJ
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
ZOBACZ WIĘCEJ
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
ZOBACZ WIĘCEJ
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
ZOBACZ WIĘCEJ