Obraz

KAŻDY MOŻE SKORZYSTAĆ

Pracownicy CDN w Koninie służą wsparciem merytorycznym, metodycznym i organizacyjnym Dyrektorom, Nauczycielom oraz wszystkim zainteresowanym edukacją. Oferta Centrum zawsze jest bogata i nowatorska. Obejmuje takie obszary, jak:
✓ zarządzanie placówką edukacyjną
✓ edukację elementarną
✓ nauki ogólne i ścisłe
✓ wsparcie psychologiczno-pedagogiczne
✓ kształcenie zawodowe
✓ technologie informacyjne i komunikacyjne
✓ kształcenie na odległość
✓ specjalne potrzeby edukacyjne ucznia
✓ wychowanie, profilaktyka, opieka
✓ rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela oraz wiele innych

W ofercie znajdują się również kursy instruktażowe oraz szkolenia dedykowane zespołom nauczycieli rad pedagogicznych: https://cdnkonin.pl/oferta/oferta_2020_2021/obrazy/plakat_oferta2.jpg


Kontakt: bon@cdnkonin.pl

Każdego roku organizujemy szereg konferencji. Perełką Naszych działań w tym obszarze są Konińskie Spotkania Edukacyjne realizowane już od ponad dwóch dekad. W bieżącym roku planujemy przeprowadzić już XXIII edycję pod hasłem Edukacja w/po pandemii.

Specjalną ofertę kierujemy do Dyrektorów placówek oświatowych, która realizowana jest w projektach – Klub Dyrektora oraz Dyrektor na starcie. Koordynator: aczaplicka@cdnkonin.pl

Służymy różnorodną pomocą (np. szkolenia, webinary, konsultacje indywidulane) nauczycielom, którzy w swoim rozwoju zawodowym dążą do uzyskania kolejnych stopni awansu.

Placówki oświatowe mogą również uzyskać wsparcie naszych konsultantów, doradców i ekspertów zewnętrznych w ramach Procesowego Wspomagania Szkół. Koordynator: aolesiak@cdnkonin.pl
      

Od lat CDN w Koninie realizuje programy profilaktyczne, do udziału w których zapraszamy i nauczycieli i placówki oświatowe, (koordynator: ihudanska@cdnkonin.pl). Wśród nich są m.in.:

✓ Przyjaciele Zippiego – którego celem jest wyposażenie dzieci najmłodszych w kompetencje radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, umiejętność rozpoznawania emocji oraz panowania nad nimi
✓ Strażnicy uśmiechu – jego celem jest rozwój umiejętności dzieci do uczenia się, co rozumiane jest jako zdolność do jasnego i kreatywnego myślenia, planowania i realizowania swoich planów

✓ Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej – celem tego programu jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami teraz i przyszłości


DOBRA RADA ZAWSZE W CENIE

  Taką radą służą nasi doradcy metodyczni, których ciągle – na korzyść nauczycieli Wielkopolski, a w szczególności Wielkopolski Wschodniej – przybywa. Dzięki temu możemy proponować bogatą ofertę doradztwa w takich obszarach, jak:

  ✓ język polski (jzukowska@cdnkonin.pl)
  ✓ języki obce (mgralewski@cdnkonin.pl)
  ✓ matematyka (wkowalska@cdnkonin.pl)
  ✓ historia (aberdzinska@cdnkonin.pl)
  ✓ biologia (jstaszak@cdnkonin.pl)
  ✓ religia (adobropolska@cdnkonin.pl)
  ✓ przedmioty zawodowe (kcelka@cdnkonin.pl)
  ✓ wychowanie fizyczne (akaminska@cdnkonin.pl)
  ✓ wychowanie przedszkolne (kkrygier@cdnkonin.pl)
  ✓ edukacja wczesnoszkolna (bkubsik@cdnkonin.pl)
  ✓ pedagog szkolny (mfelczynska@cdnkonin.pl)

  Nauczyciele, którzy chcą skorzystać z naszych edukacyjnych usług, mają do dyspozycji bezpłatne formy, m.in.: lekcje otwarte, lekcje obserwowane, doradztwo indywidualne, doradztwo problemowe, warsztaty, webinaria czy sieci (www.cdnkonin.pl – w zakładce Doradztwo)

  Jako Centrum w Koninie realizujemy pod honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty projekt pn. Kierunki rozwoju doradztwa metodycznego w działaniach na rzecz poprawy wyników egzaminów zewnętrznych w szkołach subregionu konińskiego

  Ponadto zmiany w egzaminach zewnętrznych jako szczególnie istotny w tym i kolejnych latach temat realizowany przez pracowników CDN w Koninie pilotuje aczaplicka@cdnkonin.pl i rala@cdnkonin.pl


KREATYWNY NAUCZYCIEL W CDN W KONINIE

✓ Promujemy nauczycieli z pasją, dając im możliwość opowiedzenia o swoich „pozaszkolnych” zainteresowaniach na łamach „Konińskiego Kuriera Oświatowego” czy realizując filmy o tych nauczycielach. Koordynator: pgoldyn@cdnkonin.pl

✓ Realizujemy cykl wykładów on-line w ramach innowacji pedagogicznej „EDU_dzielnia”, realizowanej przy wykorzystaniu własnego „Green Studio”. Dyskusja z zaproszonymi gośćmi (nauczycielami) toczy się wokół metodyki nauczania, popularyzacji książek, prowadzenia OK Zeszytów i wielu innych zagadnień, istotnych w procesie edukacyjno-wychowawczym. Materiały są dostępne na profilu facebookowym placówki. Koordynator: bkubsik@cdnkonin.pl

✓ Uczestniczymy w projekcie Szkoła Naszych Marzeń i zachęcamy do udziału nauczycieli, którzy w sposób oddolny chcą działać na rzecz poprawy poziomu edukacji. Koordynatorzy: aolesiak@cdnkonin.pl i jjankowski@cdnkonin.pl

✓ Nauczyciele chcący nagrać materiały edukacyjne, mogą korzystać z naszego „Green Studio”. Koordynator: kkrakowski@cdnkonin.pl


WIEDZA NIE TYLKO ZE SZKOLEŃ

Każdy Dyrektor, każdy Nauczyciel może skorzystać z wiedzy, którą nasi konsultanci i doradcy zamieszczają na:
✓ stronie internetowej CDN w Koninie – www.cdnkonin.pl
(tu znajdują się między innymi materiały wspomagające zdalne nauczanie, z których można skorzystać, można również opublikować własne materiały, wysyłając je na adres: ematerialy@cdnkonin.pl)
✓ fanpage na Facebooku
✓ oraz w „Konińskim Kurierze Oświatowym” – dostępnym on-line i w wersji papierowej
Koordynator: zbigniewbudny@cdnkonin.pl


Relacje z poszczególnych działań zamieszczamy na naszym profilu w mediach społecznościowych – Facebook, koordynator: aolesiak@cdnkonin.pl oraz na stronie internetowej Centrum, koordynator: mkordylewski@cdnkonin.pl.


ZDOLNY UCZEŃ

Nauczyciele mają szansę wypromować swoich zdolnych uczniów, a służą temu od lat organizowane konkursy i festiwale, w tym m.in.:

✓ Integracyjny Festiwal Nauki – adresowany do uczniów niepełnosprawnych w wieku od 12-21 lat, w którym trzeba przedstawić projekt na zadany przez organizatorów temat. Uczniów wspomagają nauczyciele, opiekunowie oraz rodzice. Koordynator: bjaworowicz@cdnkonin.pl


✓ Konkursy historyczno-patriotyczne – Rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja i Patron roku 2021 – Kardynał Stefan Wyszyński, których celem jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o dziejach Polski, a tym samym wsparcie szkół w realizacji polityki oświatowej państwa. Koordynator: aolesiak@cdnkonin.pl

✓ Koordynujemy międzynarodowe i ogólnopolskie konkursy: matematyczny – „Kangur”, koordynator: awozniak@cdnkonin.pl i języka angielskiego „Fox”, koordynator: lkantek@cdnkonin.pl

✓ Promujemy wśród uczniów poezję, również w dwóch konkursach: recytatorskim Wielkopolska w poezji i takim, w którym uczniowie mogą zaprezentować swoją twórczość – Poezja młoda – poezja nowa. Koordynatorzy: aczaplicka@cdnkonin.pl i zbigniewbudny@cdnkonin.pl
oraz wiele innych działań...


WEBINARY – OFERTA NA TARGI EDUKACYJNE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE POZNAŃ 2021

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza wszystkich zainteresowanych Nauczycieli i nie tylko ... do skorzystania z oferty webinarów przygotowanych specjalnie dla Państwa w ramach Targów Edukacyjnych:

✓ Kształtowanie kompetencji kluczowych – kompetencja uczenia się
✓ Język, media i tożsamość w dramacie Doroty Masłowskiej „Między nami dobrze jest”
✓ Jak uczyć uczenia się – kilka prostych technik wspomagających proces uczenia się
✓ EDU_dzielnia, czyli refleksyjnie o edukacji
✓ Aktywny rodzic=twórcze dziecko
✓ Jak przygotować ucznia do egzaminu maturalnego z biologii w 2021 roku?

✓ Jak przygotować ucznia do egzaminu maturalnego z matematyki w 2021 roku?


Zapraszamy na stronę www i kanały social-media prowadzone przez CDN Konin: