Obraz

Nauczycielu, Dyrektorze placówki oświatowej...

Jako aktywna grupa pasjonatów edukacji, konsultantów, metodyków przedmiotowych, w tym nauczycieli-praktyków Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, oferujemy szkołom i przedszkolom oraz innym placówkom oświatowym wieloaspektowe wsparcie merytoryczne i metodyczne w zakresie realizacji:

 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole oraz pracy z uczniem o SPE
 • prawa oświatowego, zmian, aktualizacji i interpretacji w tym obszarze
 • organizacji oraz wdrażania nauczania dwujęzycznego
 • zagadnień związanych ze szkolnictwem zawodowym i branżowym
 • metodyki na poszczególnych przedmiotach i etapach nauczania
 • TIK w nauczaniu
 • wymagań egzaminacyjnych i analizy wyników egzaminów zewnętrznych
 • efektywności pracy szkoły
 • Wsparcia szkoleniowego udzielamy (zarówno w trybie stacjonarnym jak i zdalnym) w formie: konsultacji indywidualnych, warsztatów metodycznych, szkoleń dedykowanych radom pedagogicznym, zespołom przedmiotowym, webinarów, kursów doskonalących, wideokonferencji; tematycznych i przedmiotowych sieci współpracy i samokształcenia
Nauczycielu / Dyrektorze... to Ty wybierasz formę wsparcia. My ją dla Ciebie organizujemy.


Z nami możesz:

 • pozyskać, poszerzyć kwalifikacje, wiedzę i kompetencje
 • wypromować swoją szkołę i uczniów zdolnych
 • uzyskać wsparcie na drodze awansu zawodowego
 • zbadać efektywność pracy szkoły, przedszkola
 • uzyskać wsparcie eksperckie w wybranym zakresie pracy szkoły / przedszkola

Zgłoszenia form wsparcia dla szkół / przedszkoli oraz nauczycieli jak i chęć udziału w naszych
przedsięwzięciach prosimy kierować na adres: oswiata@cdn.leszno.pl Oferta szkoleniowa CDN Leszno : www.cdn.leszno.pl


Oferta Klubowa CDN Leszno dla dyrektorów placówek oświatowych, wicedyrektorów oraz nauczycieli pedagogów

Nauczycielu, Dyrektorze... chcesz poznać zmiany i aktualności w prawie oświatowym, skuteczne i sprawdzone techniki zarządzania placówką oświatową oraz dobre przetestowane praktyki w tym obszarze, diagnozujesz i rozpoznajesz problemy wychowawcze w szkole, których rozwiązanie chcesz skonsultować z ekspertem ?

Wpadnij na spotkanie (stacjonarne lub online) do naszego klubu i przeanalizuj z prowadzącym lub Klubowiczami swój aktualny problem i sposób jego rozwiązania.

Kluby funkcjonują bez zbędnego, formalnego i deklaratywnego członkostwa. Skupiają nauczycieli oraz kadrę kierowniczą na jedno, dwa spotkania lub więcej, „tu i teraz”:
Ogniskują swą aktywność wokół określonego problemu, zadania, których analiza na szerszym forum gwarantuje sukces i bycie „na bieżąco”.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału w pojedynczych lub cyklicznych spotkaniach:
 • Klubu dyrektora szkoły / przedszkola
 • Klubu wicedyrektora
 • Klubu pedagoga

Co ciekawego w ofercie CDN Leszno?

Zapraszamy nauczycieli różnych specjalności z całej Polski oraz naszego regionu do udziału w przedsięwzięciach edukacyjnych, szkoleniowych organizowanych przez CDN w Lesznie tj.:

 • konferencje: Konferencja Naukowa z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, #motywacja=zdalna edukacja,
 • studia podyplomowe dla nauczycieli realizowane przy współpracy z WSNP w Warszawie oferujące uzupełnienie lub poszerzenie kwalifikacji zawodowych: www.cdn.leszno.pl/Studia podyplomowe
 • szkolenia online na platformie, gdzie każdy uczestnik pozyskuje dostęp do materiałów z wybranego przez siebie obszaru tematycznego z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie: https://eszkolenia.cdn.leszno.pl
 • szkolenia w formie wideokonferencji na platformie: MS Teams: www.cdn.leszno.pl

Projekt realizowany przez CDN Leszno

Centrum Doskonalenia nauczycieli w Lesznie realizuje Projekt edukacyjny Budujemy społeczeństwo obywatelskie, który opiera się na działaniach dostosowanych poziomem trudności oraz zawartością merytoryczną do pięciu grup docelowych:
I grupa - Klasy IV-VI SP
II grupa - Klasy VII-VIII SP
III grupa - Klasy ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne
IV grupa – Nauczyciele szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych
V grupa - Uniwersytet Trzeciego Wieku


Wypromuj w regionie swoją szkołę i uczniów zdolnych!

Propozycja CDN Leszno dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli, którzy rozpoznają i rozwijają pasje i mocne strony swoich uczniów.
Zapraszamy do udziału w cyklicznie organizowanych konkursach regionalnych:

 • konkurs: BeBi - będę biznesmenem dedykowany uczniom szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego rozwijający kompetencje kluczowe oraz innowacyjność i przedsiębiorczość
 • konkurs recytatorski: #PanTadeusz dla uczniów szkół ponadpodstawowych z rejonu województwa wielkopolskiego oparty na kształceniu kultury żywego słowa i dziedzictwa kulturowego, promujący umiejętności autoprezentacji
 • konkurs: #głosujedecyduję dla uczniów szkół Wielkopolski propagujący proaktywne postawy z obszaru wychowania obywatelskiego, adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • konkurs nawiązujący do lektury Narodowego Czytania. W roku 2020 była to #Balladyna, na rok 2021 przygotowujemy konkurs #MoralnośćPaniDulskiej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z rejonu województwa wielkopolskiego rozwijający kreatywność w podejściu do lektur Narodowego Czytania


Grupa ekspertów CDN Leszno oferuje wsparcie dla nauczycieli na drodze awansu zawodowego

 • pomagamy projektować indywidualną ścieżkę awansu zawodowego,
 • udzielamy konsultacji, prowadzimy szkolenia, propagujemy „dobre praktyki”,
 • popularyzujemy wiedzę nauczycieli z zakresu procedur związanych z awansem zawodowym na każdym jego etapie.


Doradztwo metodyczne w zakresie różnych przedmiotów nauczania i obszarów pracy szkoły /przedszkola

Grupa doradców metodycznych CDN Leszno zaprasza nauczycieli do udziału w szkoleniowych formach doradczych w obszarze różnych przedmiotów nauczania oraz wybranych obszarach pracy szkoły / przedszkola.
Jako grupa praktyków- metodyków oferujemy:
 • pomoc w realizacji zadań dydaktycznych z wykorzystaniem najnowszej TIK
 • udział w formach szkoleniowych, które wskażą gotowe rozwiązania do zastosowania na poszczególnych przedmiotach nauczania
 • indywidualną ścieżkę konsultacji z metodykiem dla nauczycieli
 • nowe i sprawdzone rozwiązania w obszarze dydaktycznej pracy zdalnej
Tu znajdziesz swojego doradcę: https://cdn.leszno.pl/odn-info/konsultanci-doradcy


Jak wprowadzić dwujęzyczność w swojej szkole?

Na to pytanie i wiele innych odpowie grupa dyrektorów szkoły, ekspertów- nauczycieli praktyków CDN Leszno, którzy wskażą:

 • konkretne drogi i ścieżki prawne
 • rozwiązania organizacyjne i kadrowe
 • dobre i przetestowane praktyki

Dyrektorze, możesz liczyć na działania wspierające tj.:

 • wspieranie dyrektorów w procesie wdrażania nauczania dwujęzycznego
 • szkolenie rad pedagogicznych w zakresie organizacji i prowadzenia dwujęzyczności
 • szkolenie rodziców w zakresie założeń nauczania dwujęzycznego
 • spotkania informacyjne dla uczniów przyszłych klas dwujęzycznych


Co proponujemy w czasie Targów Edukacyjnych?

W ramach organizowanych Targów Edukacyjnych pod hasłem: Uwaga!Edukacja zespół CDN Leszno zaprasza wszystkich zainteresowanych na cykl 7 webinarów, których treści będą skoncentrowane wokół odpowiedzi na najczęściej zadawane przez nauczycieli pytanie: JAK?

Nauczycielu, w trakcie naszych 7 webinarów dowiesz się: JAK?

 • Jak pracować z dzieckiem z doświadczeniem migracji w polskiej szkole?
 • Jak wspierać rodzica / opiekuna, wychowawcę i nauczyciela w pracy z dzieckiem słabowidzącym w warunkach zdalnej nauki?
 • Jak skutecznie trenować uważność i relaksację w tych trudnych czasach?
 • Jak organizować pracę będąc nauczycielem wspomagającym?
 • Jak wspierać i ochraniać zdrowie psychiczne uczniów w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w czasach pandemii?
 • Jak organizować pracę dydaktyczną dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w szkole w zakresie przedmiotów zawodowych?
 • Jak i czy współczesne szkolnictwo branżowe odpowiada na wyzwania XXI wieku?


Centrum Doskonalenia w Lesznie jako jedyna placówka w Polsce posiada Pracownię ds. Wdrażania i Wspierania Dwujęzyczności oraz Projektów - http://pracownia.cdn.leszno.pl

Obrazek
Obrazek
Obrazek

Zapraszamy na stronę www i kanały social-media prowadzone przez CDN Leszno: