AKADEMICKI POZNAŃ

Obrazek
Obrazek
Obrazek

Witamy w Akademickim Poznaniu!

Rok w rok Poznań jest opanowywany przez ponad 100 tys. studentów i studentek z Polski i całego świata. Co piąta osoba, którą spotkasz na ulicy studiuje na jednej z poznańskich uczelni!

Poznańskie uczelnie należą do najlepszych w kraju. Studenci i studentki mogą korzystać z wiedzy i doświadczenia ponad 8 tysięcy wykładowców, z których ponad tysiąc posiada tytuł profesora. W Poznaniu funkcjonuje ponad 230 kierunków studiów, nowoczesne centra dydaktyczne i bogate programy wymiany zagranicznej, programy usprawniające wejście absolwentów i absolwentek na rynek pracy, oraz wysokiej jakości nowoczesne kampusy uczelniane.

Ponad 110 tys. firm oferuje tu pracę, a poziom bezrobocia od lat jest jednym z najniższych w kraju. W mieście realizowanych jest wiele przedsięwzięć kulturalnych z udziałem artystów z całego świata: festiwali, koncertów, konkursów i warsztatów. Festiwale są ważnym elementem życia miasta i gromadzą zawsze sporą liczbę uczestników. Mają one swoją renomę w kraju i za granicą, a wiele z nich legitymuje się wieloletnią tradycją i bardzo wysokim poziomem. Ponad 1/3 obszaru miasta to tereny zielone. W Poznaniu możesz spędzać czas aktywnie - na przykład w jednym z 40 parków, które znajdują się na terenie miasta. Możesz także skorzystać z rozbudowującej się sieci ścieżek rowerowych na własnym lub miejskim rowerze.

W Poznaniu kształci się ponad 5 tys. studentów i studentek zagranicznych: z ponad 120 krajów świata. Najwięcej osób studiujących pochodzi z Ukrainy, Białorusi, Hiszpanii, Turcji. Tak zróżnicowana kulturowo społeczność może zachęcić Cię do skorzystania z wielu programów wymiany studenckiej (jak ERASMUS+) i spędzenia części studiów za granicą!
W ramach oferty dla studentek i studentów Miasto Poznań oferuje różnego rodzaju konkursy i stypendia, a także granty na projekty młodzieżowe, czy wykłady otwarte znanych naukowców z całego świata.

Z kolei specjalnie dla tegorocznych maturzystek i maturzystów przygotowaliśmy webinary dotyczące studiowania w Poznaniu – sprawdź jak przygotować się do rekrutacji na studia!


Webinary dla kandydatek i kandydatów na studia

Webinar dla bloku biologiczno-chemicznego

Webinar dla bloku ekonomicznego

Webinar dla bloku humanistyczno-artystycznego

Webinar dla bloku matematyczno-technicznego


Obraz

POZNAŃ PRZYCIĄGA NA STUDIA – Ambicja

POZNAŃ PRZYCIĄGA NA STUDIA – Wolność

POZNAŃ PRZYCIĄGA NA STUDIA – Radość

Study in Poznan

This is Poznan!


A jeśli jeszcze się uczysz – weź udział w Konkursie Fundusz Samorządów Uczniowskich!

Fundusz Samorządów Uczniowskich SPOT 01

Fundusz Samorządów Uczniowskich SPOT 02

Fundusz Samorządów Uczniowskich - podsumowanie III edycji


Obrazek

Urząd Miasta Poznania
Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej
ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań,
adres korespondencyjny: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

telefon: 61 878 56 95