Obraz

MISJA NASZEGO OŚRODKA

Misją Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu jest dążenie do doskonałości w zakresie ustawicznego wspomagania nauczycieli i dyrektorów szkół, placówek w rozwoju zawodowym dla sukcesu dzieci i młodzieży w drodze do społeczeństwa opartego na wiedzy.
Oferujemy wsparcie w zakresie:
 • prawa oświatowego
 • metodyki i dydaktyki na różnych przedmiotach i wszystkich etapach nauczania
 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • zastosowania TIK w nauczaniu
 • wdrażania i realizacji podstawy programowej
 • doradztwa zawodowego i branżowego
 • wsparcia w pracy z uczniami z doświadczeniem migracji
 • wymagań egzaminacyjnych


Targi Edukacyjne 2021 Uwaga edukacja!

Spotkania na żywo:

 • TE01 Byki Weroniki czyli dodatek dla dociekliwych poskramiaczy ortograficznych byków. Spotkanie autorskie z Joanną Krzyżanek
 • TE02 Cyberzagrożenia we współczesnym świecie
 • TE03 Być rodzicem ucznia zdolnego

Dla nauczycieli:

 • Być nauczycielem ucznia zdolnego.
 • Znaczenie informacji zwrotnej w rozwoju ucznia.
 • Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z matematyki– praktyczne wskazówki dla nauczycieli.
 • Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego – praktyczne wskazówki dla nauczycieli.
 • Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego– praktyczne wskazówki dla nauczycieli.

Dla uczniów:

 • Niezbędnik ucznia – przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. o Niezbędnik ucznia – przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z matematyki.
 • Niezbędnik ucznia – przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego.


AKTUALNA OFERTA

Szeroka oferta kursów, webinariów, warsztatów, konferencji, seminariów i wykładów otwartych

Uczymy się w zespole

Uczenie się w zespole nauczycieli pracujących w jednej szkole/placówce pozwala na wypracowanie skutecznego działania w obszarze merytorycznym i metodycznym.
Program szkolenia może zostać indywidualnie dopasowany do potrzeb szkoły lub przedszkola. Dołożymy wszelkich starań by takie szkolenie było dopasowane do Państwa potrzeb i spełniło Państwa oczekiwania.

Dla nauczycieli

 • Bogata oferta szkoleń metodycznych dla wszystkich przedmiotów i poziomówedukacyjnych
 • Szkolenia wspierające pracę wychowawczą nauczycieli
 • Kursy i seminaria nakierowane na rozwój osobowy nauczycieli
 • Materiały metodyczne do pobrania ze strony internetowej
 • Udział w projektach edukacyjnych
 • Propozycje "Miejsca Edukacji Bezpośredniej"
 • Konsultacje indywidualne i grupowe
 • Coroczna konferencja „Powstanie Wielkopolskie 1918/1919. Pamiętamy!”
 • Przygotowanie nauczycieli do przeprowadzenia szkolnego etapu konkursu wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim

Dla dyrektorów

 • Szkolenia z zakresu prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, narzędzi TIK,mediacji
 • Materiały do pobrania dla dyrektora szkoły/placówki
 • Sieć dla dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych
      

Wsparcie uczniów z doświadczeniem migracji

 • Aktualności
 • Przepisy prawa, informacje
 • Oferta wsparcia metodycznego
 • Materiały do pobrania

Doradztwo metodyczne

 • 45 doradców metodycznych
 • Różne formy wsparcia nauczycieli: seminaria, konferencje, warsztaty, webinaria, lekcje otwarte, konsultacje indywidualne i zbiorowe
 • Bezpośrednia pomoc przy warsztacie pracy

Sieci współpracy prowadzone przez doradców metodycznych

 • Materiały dydaktyczne
 • Scenariusze lekcji
 • Aktualne przepisy prawa oświatowego o Czat, konsultacje

Wspomaganie szkół i placówek

 • Roczny plan wspomagania opracowany specjalnie na potrzeby szkoły o Realizacja przy wsparciu specjalistów
 • Sprawdzone formy działania

Sieci prowadzone przez konsultantów

 • Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Sieć dla dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych – wspomaganie edukacyjnej i wychowawczej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki

E-learning

 • Zapraszamy na platformę zdalnego nauczania, która powstała na potrzeby szkoleń, prowadzonych metodą e-learningową.
 • Jeżeli zamierzasz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, zdobyć wiedzę, bo rozwój osobisty jest dla Ciebie ważny w życiu, a jednocześnie cenisz swój czas, weź udział w naszych kursach i szkoleniach on-line!

Awans zawodowy

 • Planowanie awansu zawodowego
 • Kompetencje zawodowe
 • Podsumowanie stażu
 • Rola opiekuna stażu
 • Prawo oświatowe w praktyce
    

Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

Nowe metody nauczania i uczenia się. Nowoczesne technologie.

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów z 600 wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne.

Obraz

Zapraszamy na stronę www i kanały social-media prowadzone przez ODN Poznań: