Szczegóły wydarzenia...


Justyna Szofer-Andrzejewska - doradca metodyczny w zakresie świetlicy i pomocy psychologiczno-pedagogicznej CDN Leszno

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne ucznia w edukacji zdalnej

Nagranie przybliży ujęcie psychologiczno-pedagogiczne wsparcia i procesu pomagania w kontekście nowych wyzwań edukacji zdalnej.


DLA KOGO

Ikonka

Nauczyciele wszystkich etapów kształcenia


ORGANIZATOR

Ikonka

CDN w Lesznie


FORMA SPOTKANIA

Ikonka

webinarium