Szczegóły wydarzenia...


Magdalena Kalemba Borowczak – doradczyni metodyczna wspierająca nauczycieli języka polskiego

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego – praktyczne wskazówki dla uczniów

Doświadczona nauczycielka, pracująca z młodzieżą i z nauczycielami przedstawi główne zasady przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty. Pokaże, jak ważna jest dbałość nie tylko o wiedzę, ale także o dobre samopoczucie i motywację do rozwiązywania zadań z pozoru trudnych.


DLA KOGO

Ikonka

Uczniowie klas ósmych


ORGANIZATOR

Ikonka

ODN w Poznaniu


FORMA SPOTKANIA

Ikonka

webinarium