Szczegóły wydarzenia...


Wiesława Kowalska – doradca CDN w Koninie, nauczyciel matematyki poszukujący nowych rozwiązań dydaktycznych i metodycznych.

Jak przygotować ucznia do egzaminu maturalnego z matematyki w 2021 roku?

Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki w 2021 jest ważnym zadaniem w pracy nauczyciela. Podczas webinaru zostaną podane informacje: jakie zmiany są przewidziane na egzaminie maturalnym z matematyki, w jaki sposób pracować z uczniami, z jakich materiałów do powtórzenia, mogą korzystać uczniowie i nauczyciele. Webinar zawiera propozycje przykładów z praktyki nauczycielskiej.


DLA KOGO

Ikonka

Nauczyciele matematyki w szkołach ponadpodstawowych


ORGANIZATOR

Ikonka

CDN w Koninie


FORMA SPOTKANIA

Ikonka

webinarium