Szczegóły wydarzenia...


Małgorzata Wucens, Joanna Blajchert, Iwona Manikowska - doradcy metodyczni

Czas na powtórkę – interaktywne zadania angażujące uczniów

Trzech doradców metodycznych (matematyki, fizyki i chemii) prezentuje efektywne wykorzystanie TIK. Użyto aplikacje pakietu Office 365, Google i ogólnodostępne  narzędzia . Zaprezentowane są metody ułatwiające przygotowanie i przede wszystkim przeprowadzenie lekcji, które angażują naszych uczniów.


DLA KOGO

Ikonka

Nauczyciele wszystkich etapów kształcenia


ORGANIZATOR

Ikonka

CDN w Pile


FORMA SPOTKANIA

Ikonka

webinarium