Szczegóły wydarzenia...


Wioletta Poturała - konsultantka w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, dyplomowana nauczycielka języka polskiego w szkole ponadpodstawowej, autorka wielu publikacji z zakresu dydaktyki polonistycznej, edukacji medialnej i wykorzystania najnowszych technologii w pracy nauczyciela, prelegentka regionalnych i ogólnopolskich konferencji, ekspertka ORE i CKE, autorka i realizatorka innowacji pedagogicznych oraz form doskonalenia dla nauczycieli

Konfrontacja pokoleń, wartości języka w dramacie Doroty Masłowskiej „Między nami dobrze jest”

W czasie spotkania zostaną omówione sposoby wykorzystania na lekcji dramatu Doroty Masłowskiej „Między nami dobrze jest”. Utwór dotyka wielu problemów współczesnego świata. Jest m.in. gorzką refleksją na temat zapatrzenia w media i porusza kwestię poczucia tożsamości narodowej Polaków. Ciekawe wnioski przynosi obserwacja języka, który buduje i opisuje relacje międzyludzkie w utworze, ilustrując wpływ współczesnych mediów na sposób komunikowania się człowieka. Adaptacja dramatu Masłowskiej jest dostępna w serwisie Ninateka.


DLA KOGO

Ikonka

Nauczyciele języka polskiegi


ORGANIZATOR

Ikonka

CDN w Koninie


FORMA SPOTKANIA

Ikonka

webinarium