Szczegóły wydarzenia...


Urszula Wittchen

Cyberzagrożenia we współczesnym świecie

Spotkanie z przedstawicielami Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu, którzy wskażą zagrożenia wynikające z nieodpowiedzialnego korzystania przez młodzież z zasobów Internetu. Eksperci policyjni opowiedzą o najczęściej popełnianych przestępstwach w sieci oraz o odpowiedzialności karnej, wynikającej z takich zachowań.


DLA KOGO

Ikonka

Nauczyciele wszystkich typów szkół


ORGANIZATOR

Ikonka

ODN Poznań


FORMA SPOTKANIA

Ikonka

webinar