Szczegóły wydarzenia...


Magdalena Kozak-Jabłońska - doradca metodyczny z plastyki, Małgorzata Wucens - doradca metodyczny z matematyki

Lekcje nitką malowane - haft matematyczny

Jak prowadzić zajęcia interdyscyplinarne, łączyć matematykę ze sztuką? Jak rozwijać manualnie i artystycznie swoich uczniów? Jak kształtować pasję?


DLA KOGO

Ikonka

Nauczyciele wszystkich etapów kształcenia, nauczyciele wychowawcy


ORGANIZATOR

Ikonka

CDN w Pile


FORMA SPOTKANIA

Ikonka

webinarium