Szczegóły wydarzenia...


Magdalena Grzeszkiewicz-Brzęcka - trener w Centrum Edukacji Obywatelskiej; nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 15 w Koninie; Beata Kubsik - doradca metodyczny w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie; nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 15 w Koninie.

EDU_dzielnia, czyli refleksyjnie o edukacji

Dzielenie się wiedzą, doświadczeniem to wspólna praca na rzecz edukacji. Razem możemy zdziałać więcej. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się, dlaczego warto współpracować w przestrzeni edukacyjnej. Spotkanie kierujemy do nauczycieli rozpoczynających swoją przygodę edukacyjną, do doświadczonych pedagogów, edukatorów, rodziców. EDU_dzielnia to miejsce inspiracji dla wszystkich komu bliska jest edukacja. Zapraszamy.


DLA KOGO

Ikonka

Nauczyciele wszystkich etapów kształcenia


ORGANIZATOR

Ikonka

CDN w Koninie


FORMA SPOTKANIA

Ikonka

webinarium