Szczegóły wydarzenia...


Natasza Knop-Wrzalik - doradca metodyczny z języka angielskiego i geografii

Znaczenie elementów kulturoznawczych na zajęciach języka obcego

Paleta praktycznych metod wprowadzania elementów kulturoznawczych na zajęciach z języków obcych


DLA KOGO

Ikonka

Nauczyciele języków obcych na wszystkich etapach kształcenia


ORGANIZATOR

Ikonka

CDN w Pile


FORMA SPOTKANIA

Ikonka

webinarium