Szczegóły wydarzenia...


Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski

Pandemia szansą na implementację edukacji alternatywnej do szkół publicznych

Przedmiotem referatu będzie prezentacja najnowszych rozwiązań naukowych w edukacji w dobie pandemii, w społeczeństwie ryzyka i kryzysów. Każdy kryzys ma dwoisty charakter: z jednej strony jest doświadczaniem strat, ale z drugiej strony jest szansą na konieczną zmianę. Nie będę zatem mówił o stratach w edukacji, gdyż te są już w kraju znane w wyniku różnych raportów. Mogę co najwyżej zakomunikować ich zmieniającą się i zanikającą z czasem wartość. Pedagogika szkolna musi wychodzić naprzeciw wszelkim problemom, a nie włączać się w utyskiwanie na ich istnienie.


DLA KOGO

Ikonka

Wykład dla wszystkich interesujących się edukacją alternatywną


ORGANIZATOR

Ikonka

CDN w Pile


FORMA SPOTKANIA

Ikonka

wykład