Szczegóły wydarzenia...


Danuta Grzanka - nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej, Kierownik Pracowni w ODN w Kaliszu

Uwaga Edukacja - zadania nauczyciela

Zadania nauczyciela określone w przepisach prawa oświatowego; rozwój zawodowy nauczyciela - wsparcie w okresie czasowego zamknięcia szkół z powodu pandemii COVID-19.


DLA KOGO

Ikonka

Nauczyciele różnych typów szkół i placówek oświatowych


ORGANIZATOR

Ikonka

ODN Kalisz


FORMA SPOTKANIA

Ikonka

webinar