Szczegóły wydarzenia...


Małgorzata Olejnik, Barbara Moskal - nauczyciele bibliotekarze

#czyTelnIK i technologie

Szkolenie online dotyczące wykorzystania nowych technologii w edukacji. Omówiłyśmy siedem używanych przez nas aplikacji, które stosujemy podczas zajęć czytelniczych, a są to: chmury wyrazów, mentimeter, krzyżówki, kody QR, wakelet, koła decyzyjne, classroomscreen. Aplikacje te można z powodzeniem wykorzystywać podczas pracy z dziećmi na każdej lekcji stacjonarnej czy zdalnej.


DLA KOGO

Ikonka

Nauczyciele biblioekarze


ORGANIZATOR

Ikonka

PBP w Pile


FORMA SPOTKANIA

Ikonka

webinar