Szczegóły wydarzenia...


Iwona Wojtalik - nauczyciel bibliotekarz

Prawda i fałsz w przekazach medialnych

Zapraszamy do wysłuchania webinarium Prawda i fałsz w przekazach medialnych. Dowiesz się jakie są rodzaje informacji wprowadzających w błąd, jak oceniać wiarygodność informacji i co może przeszkadzać w prawidłowej ocenie oraz jaką rolę w tym odgrywają media społecznościowe.


DLA KOGO

Ikonka

Nauczyciele bibliotekarze


ORGANIZATOR

Ikonka

PBP w Koninie


FORMA SPOTKANIA

Ikonka

webinar