Szczegóły wydarzenia...


Alicja Bortel - nauczyciel bibliotekarz - Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie

O ekologii w bibliotece szkolnej - inspiracje

Webinar przedstawia działania związane z ekologią podejmowane przez biblioteki szkolne. Autorka wymienia przykłady ekologicznych akcji, imprez, konkursów, gazetek, wystaw, lekcji, warsztatów oraz podpowiada, jakie narzędzia TIK użyć do ich realizacji. Zaprezentowano również kilkanaście publikacji o ochronie środowiska, zarówno dla dzieci, jak i młodzieży.  


DLA KOGO

Ikonka

Nauczyciele bibliotekarze


ORGANIZATOR

Ikonka

PBP Leszno


FORMA SPOTKANIA

Ikonka

webinar