Szczegóły wydarzenia...


dr Anna Czerniak - Wykładowca akademicki z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; psycholog z wykształcenia, dydaktyk z powołania.

Wykorzystanie grywalizacji w praktyce – doświadczenia uczelniane

Od lat prowadzę zajęcia ze studentami, głównie z tematyki związanej z psychologią społeczną, perswazją, ale także psychologią reklamy, co szczególnie ważne z punktu widzenia tematu mojej prelekcji. Chcę bowiem przybliżyć Państwu zagadnienie grywalizacji czyli wykorzystania mechanizmów z gier w kontekście nie związanym z rozrywką czy sportem. Skupię się przede wszystkim na edukacyjnych zastosowaniach grywalizacji i chętnie podzielę się z Państwem moimi doświadczeniami z prowadzenia metodą grywalizacyjną kursu z "Psychologii reklamy i zachowań konsumenckich", zarówno w wersji w murach Uczelni jak i w pandemicznej rzeczywistości wirtualnej. 


DLA KOGO

Ikonka

nauczyciele wszystkich typów szkół


ORGANIZATOR

Ikonka

CDN w Pile


FORMA SPOTKANIA

Ikonka

warsztaty