Szczegóły wydarzenia...


CWRKDiZ w Poznaniu

TALENT-SZKOŁA-PRACA. Spotkanie on-line dla uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej

Spotkanie on-line dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych w celu podwyższenia samoświadomości i określenia mocnych stron.


DLA KOGO

Ikonka

Uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych


ORGANIZATOR

Ikonka

CWRKDiZ w Poznaniu


FORMA SPOTKANIA

Ikonka

webinar