Szczegóły wydarzenia...


Marcin Gąsiorowski

ZaTIKowana historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, przyroda i język angielski

ZaTIKowana historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, przyroda i język angielski


DLA KOGO

Ikonka

Nauczyciele różnych typów szkół


ORGANIZATOR

Ikonka

CDN w Pile


FORMA SPOTKANIA

Ikonka

webinar