Szczegóły wydarzenia...


Dominik Sieciński, Paulina Drzazga

Informatyka - praca z uczniem zdolnym

Wykorzystanie środowiska programistycznego XOJO, kółko komputerowe w szkole.


DLA KOGO

Ikonka

nauczyciele informatyki


ORGANIZATOR

Ikonka

Halpress Edukacja


FORMA SPOTKANIA

Ikonka

Kurs YouTube