Szczegóły wydarzenia...


Tomasz Kosiński - doradca metodyczny z wychowania fizycznego w ODN w Kaliszu

Zabawy i gry ruchowe w różnych formach zajęć w klasach IV-VIII

Klasyfikacja zabaw i gier ruchowych; metodyka gier i zabaw ruchowych w klasach IV-VIII.


DLA KOGO

Ikonka

Nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych


ORGANIZATOR

Ikonka

ODN Kalisz


FORMA SPOTKANIA

Ikonka

warsztaty