Szczegóły wydarzenia...


Grażyna Stępniewska - konsultant ds. przedmiotów ogólnokształcących, wicedyrektor ODN w Kaliszu

Szkolny Budżet Obywatelski

Co jest ważne przy podjęciu decyzji o SBO? Jak realizować SBO krok po kroku? Jakie są sposoby budowania pozytywnego obrazu szkoły otwartej na dialog i partnerstwo?


DLA KOGO

Ikonka

Nauczyciele wszystkich typów szkół, nauczyciele wiedzy o społeczeństwie i przedsiębiorczości, opiekunowie samorządu uczniowskiego


ORGANIZATOR

Ikonka

ODN Kalisz


FORMA SPOTKANIA

Ikonka

seminarium