Szczegóły wydarzenia...


Sylwia Melka - nauczyciel konsultant ds. doradztwa, Kierownik Pracowni w ODN w Kaliszu

Zadania nauczycieli i wychowawców klas w czasie kryzysu uczniów

Psychologiczne mechanizmy zmiany; kryzys - definicja, strategie postępowania nauczyciela, wychowawcy; wypracowanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych w czasie zdalnego nauczania.


DLA KOGO

Ikonka

Nauczyciele klas 4-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych


ORGANIZATOR

Ikonka

ODN Kalisz


FORMA SPOTKANIA

Ikonka

webinar