Szczegóły wydarzenia...


Jolanta Dembowa - doradca metodyczny z edukacji wczesnoszkolnej w ODN w Kaliszu

Motywowanie uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Motywacyjna funkcja oceny opisowej i oceniania kształtującego; metody motywowania uczniów na zajęciach z edukacji wczesnoszkolnej.


DLA KOGO

Ikonka

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej


ORGANIZATOR

Ikonka

ODN Kalisz


FORMA SPOTKANIA

Ikonka

warsztaty