Szczegóły wydarzenia...


Maria Patacz - doradca metodyczny z matematyki w ODN w Kaliszu

Multimedia na lekcjach matematyki w szkole podstawowej

Tworzenie scenariuszy lekcji z wykorzystaniem filmu dydaktycznego i programu komputerowego wspomagających nauczanie matematyki, takich jak Matzoo i Matematyka.


DLA KOGO

Ikonka

Nauczyciele matematyki szkół podstawowych


ORGANIZATOR

Ikonka

ODN Kalisz


FORMA SPOTKANIA

Ikonka

warsztaty