Szczegóły wydarzenia...


dr s. Natalia Musidlak - doradca metodyczny z religii w ODN w Kaliszu

Kościół dla młodych - odnaleźć siebie we wspólnocie

Przesłanie papieża Franciszka dla młodzieży oraz ewangelizatorów; wspólnota młodych w kościele.


DLA KOGO

Ikonka

Nauczyciele religii szkół ponadpodstawowych


ORGANIZATOR

Ikonka

ODN Kalisz


FORMA SPOTKANIA

Ikonka

webinar