Szczegóły wydarzenia...


Monika Płonka - doradca metodyczny ds. bibliotek szkolnych w ODN w Kaliszu

Metoda projektu edukacyjnego w bibliotece szkolnej

Metoda projektu edukacyjnego w pracy nauczyciela bibliotekarza; zarządzanie uczniowskim zespołem projektowym w praktyce.


DLA KOGO

Ikonka

Nauczyciele bibliotekarze


ORGANIZATOR

Ikonka

ODN Kalisz


FORMA SPOTKANIA

Ikonka

warsztaty