Szczegóły wydarzenia...


dr Rafał Jakubowski – doradca metodyczny z fizyki w ODN w Kaliszu

Metody aktywizujące – rozumowanie na lekcjach fizyki

Metody aktywizujące na lekcjach fizyki: metoda lekcyjnych projektów naukowych - LPN, metoda eksperymentalna.


DLA KOGO

Ikonka

Nauczyciele fizyki


ORGANIZATOR

Ikonka

ODN Kalisz


FORMA SPOTKANIA

Ikonka

warsztaty