Szczegóły wydarzenia...


Anna Bobińska - konsultant ds. przedmiotów ogólnokształcących w ODN w Kaliszu

Jak zainteresować ucznia zjawiskami otaczającego świata? – nauczanie przez eksperymentowanie

Eksperyment i eksperymentowanie w procesie nauczania wszystkich przedmiotów - podstawy prawne, organizacyjne, metodologiczne; praca metodą eksperymentu - planowanie i przeprowadzenie badań, analiza wyników z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa; eksperyment w interdyscyplinarnych projektach edukacyjnych.


DLA KOGO

Ikonka

Nauczyciele różnych typów szkół i placówek oświatowych


ORGANIZATOR

Ikonka

ODN Kalisz


FORMA SPOTKANIA

Ikonka

warsztaty