Szczegóły wydarzenia...


Sylwia Zimoch - konsultant ds. doradztwa zawodowego w ODN w Kaliszu

Jak przygotować uczniów do świata, którego nie znamy? - zawody przyszłości

Wpływ zmian cywilizacyjnych na powstawanie nowych kierunków kształcenia; dynamika rozwoju życia społecznego i zmian w zawodach na świecie na przełomie wieków; trendy związane z rozwojem współczesnego rynku pracy.


DLA KOGO

Ikonka

Nauczyciele, doradcy zawodowi


ORGANIZATOR

Ikonka

ODN Kalisz


FORMA SPOTKANIA

Ikonka

webinar