Szczegóły wydarzenia...


dr Paweł Michał Owsianny - dyr Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile

Gdy STEAM ma iść w gwizdek - refleksje o kształceniu i wspieraniu kompetencyjnym uczniów, studentów i nauczycieli

Pracownicy Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile oraz Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski dzielą się swoim doświadczeniem uzyskanym w projekcie edukacyjnym KRUK skierowanym do uczniów i nauczycieli z 5 powiatów północnej Wielkopolski. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się czym jest nowoczesny model nauczania STEAM. Uzyskają m.in. odpowiedzi na pytania: Jak powinno wyglądać kształcenie kompetencyjne uczniów i studentów w zakresie nauk przyrodniczych, technologii informatycznych i zarządzaniu. Jak można by ulepszyć system kształcenia w szkołach i na studiach, by przygotowywał on lepiej do radzenia sobie na rynku pracy? Jakie są aktualne wyzwania edukacyjne związane ze zmianami klimatu - dlaczego to tak ważne w edukacji szkolnej i akademickiej?


DLA KOGO

Ikonka

zainteresowania nauczyciele


ORGANIZATOR

Ikonka

Nadnotecki Instytut UAM w Pile, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski


FORMA SPOTKANIA

Ikonka

Prelekcje