Szczegóły wydarzenia...


Joanna Kubisiak - doradca metodyczny z języka angielskiego w ODN w Kaliszu

Formy wypowiedzi pisemnej z języka angielskiego

Wypowiedź pisemna na egzaminie ósmoklasisty - rodzaje, zasady tworzenia i kryteria oceniania; metody pracy z uczniem w tworzeniu wypowiedzi pisemnej.


DLA KOGO

Ikonka

Nauczyciele przygotowujący uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego


ORGANIZATOR

Ikonka

ODN Kalisz


FORMA SPOTKANIA

Ikonka

warsztaty