Szczegóły wydarzenia...


Monika Bekker-Goska

Komponenty edukacyjnego sukcesu ucznia – wyniki badań Johna Hattiego i założenia „Widocznego Uczenia Się”

Celem warsztatów jest poszerzanie wiedzy na temat skuteczności uczenia i nauczania z uwzględnieniem neurobiologicznych predyspozycji rozwojowych uczniów w określonych grupach wiekowych, implikacje skuteczności wychowawczej i edukacyjnej nauczycieli, bank dobrych praktyk


DLA KOGO

Ikonka

wszyscy zaineresowani


ORGANIZATOR

Ikonka

CDN w Pile


FORMA SPOTKANIA

Ikonka

warsztaty