Szczegóły wydarzenia...


dr Piotr Molenda - konsultant ds. przedmiotów ogólnokształcących w ODN w Kaliszu

Wybrane metody i techniki rozwijające pamięć i twórczą aktywność ucznia

Dydaktyka twórczości wobec wyzwań współczesnej edukacji; rozwiązania metodyczne sprzyjające rozwijaniu kreatywności uczniów; organizowanie zajęć i form rozwijających aktywność i kreatywność ucznia; rola skojarzeń w rozwijaniu pamięci i twórczej aktywności.


DLA KOGO

Ikonka

Nauczyciele różnych typów szkół i placówek oświatowych


ORGANIZATOR

Ikonka

ODN Kalisz


FORMA SPOTKANIA

Ikonka

warsztaty