Szczegóły wydarzenia...


Joanna Stachowiak - konsultant w CDN w Pile, pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta IS, wykładowca

Wspieranie dzieci przez rodziców w czasie zdalnej nauki

Podczas spotkania przedstawię różne płaszczyzny rodzicielskiego wsparcia, zaczynając od sposobów rozwijania w dziecku umiejętność planowania i organizowania własnej pracy poprzez rolę emocjonalnego wsparcia przez dom rodzinny. Poruszę aspekt motywowania/zachęcania dziecka do samodzielnej pracy, w tym ważność konstruktywnej pochwały i krytyki. Na zakończenie krótko zademonstruję nowoczesne techniki uczenia się, które wspierają dzieci w czasie nauki.


DLA KOGO

Ikonka

Rodzice


ORGANIZATOR

Ikonka

CDN w Pile


FORMA SPOTKANIA

Ikonka

warsztat