Szczegóły wydarzenia...


Grażyna Piotrowska - doradczyni metodyczna wspierająca nauczycieli języka polskiego

Znaczenie informacji zwrotnej w rozwoju ucznia

Systematyczna informacja zwrotna służy efektywnej ocenie postaw i wspiera rozwój intelektualny uczniów Doświadczona nauczycielka, pracująca z młodzieżą i z nauczycielami zachęci do wykorzystania informacji zwrotnej w pracy z uczniami na każdym etapie edukacyjnym.


DLA KOGO

Ikonka

Nauczyciele wszystkich etapów kształcenia


ORGANIZATOR

Ikonka

ODN w Poznaniu


FORMA SPOTKANIA

Ikonka

Webinarium