Szczegóły wydarzenia...


dr Barbara Foryńska – doradca metodyczny w zakresie historii CDN Leszno, tyglopedagog

Jak wspierać rodzica/opiekuna, wychowawcę i nauczyciela w pracy z dzieckiem słabowidzącym w warunkach zdalnej nauki?

Porady tyflopedagoga dla rodziców ucznia słabowidzącego w warunkach zdalnej. Z porad mogą korzystać nie tylko rodzice, ale uczniowie, nauczyciele czy opiekunowie słabowidzących. Zdalna praca z osobą z uszczerbkiem wzroku wymaga odpowiedniego przygotowania siebie, jak i stanowiska pracy dla ucznia przybywającego w domu.


DLA KOGO

Ikonka

Nauczyciele wszystkich etapów kształcenia, rodzice


ORGANIZATOR

Ikonka

CDN w Lesznie


FORMA SPOTKANIA

Ikonka

Webinarium