Szczegóły wydarzenia...


Edyta Piekarska - doradca metodyczny biologii w CDN w Pile

Znaczenie edukacji zdrowotnej w kontekście realizowanych działań w szkole i w domu

Zdrowie to wartość priorytetowa w dzisiejszych czasach. W naszych szkołach i placówkach realizujemy programy o tematyce prozdrowotnej lub profilaktycznej. W domu na ogół niewiele się mówi o kwestii zdrowego stylu życia, gdyż nie ma na to czasu. Ogólnie znamy zasady z teorii, a jak jest z praktyką? Jak połączyć społeczność szkolną w tym zakresie? A w szczególności jak włączyć środowisko domowe ucznia, jego rodziców, opiekunów, a może i dziadków, do aktywnych działań w zakresie zdrowia? Od czego zacząć taką edukację, żeby nie była dla nas tylko kolejnym projektem czy zadaniem domowym do wykonania, ale również wspaniałą przygodą? Na te i wiele innych pytań spróbujemy wspólnie znaleźć pomysły i motywację do ich realizacji...


DLA KOGO

Ikonka

Rodzice i nauczyciele


ORGANIZATOR

Ikonka

CDN w Pile


FORMA SPOTKANIA

Ikonka

warsztat