Obraz

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Drodzy uczestnicy XXV Targów Edukacyjnych,

gorąco zachęcam Państwa do rozważenia możliwości podjęcia studiów wyższych w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu to unikalne środowisko współpracujących ze sobą studentów i nauczycieli akademickich, dla których dbałość o dobre relacje oraz wzajemne zrozumienie jest wartością najwyższą.  Dbamy o wszechstronny rozwój naszych studentów oferując wsparcie nie tylko w obszarze dydaktyki, ale umożliwiamy prowadzenie własnych  badań naukowych oferując pomoc w uzyskaniu środków na ich realizację w krajowych i zagranicznych instytucjach. Kształcimy w jednym z najnowocześniejszych Centrów Symulacji   Medycznej w Polsce, a niebawem oddamy do użytku Collegium Pharmaceuticum - unikalną w skali kraju przestrzeń łączącą dydaktykę, naukę i biznes. Dzięki połączeniu sił jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w obrębie uniwersyteckiego kampusu powstaje Collegium Humanum – centrum badań nad człowiekiem, w ramach którego w nowoczesnym obiekcie realizowane będą między innymi badania immunologii nowotworów, bakteriami lekoodpornymi czy też nowoczesną i wydajną diagnostyką chorób opartą o techniki obrazowania i nowatorskie techniki detekcji.

Realizujemy kształcenie na Wydziale Lekarskim, Wydziale Medycznym, Wydziale Farmaceutycznym i Wydziale Nauk o Zdrowiu. Do dyspozycji kandydatów jest 19  kierunków oraz studia podyplomowe i Szkoła Doktorska . Jednym z priorytetowych kierunków rozwoju poznańskiego Uniwersytetu Medycznego jest  współpraca z zagranicą w zakresie wymiany dydaktycznej i naukowej, a także udział w międzynarodowych projektach badawczych. Uczelnia realizuje długoterminowe umowy o współpracy z uniwersytetami medycznymi na całym świecie. Prowadzone są także projekty badawcze, których głównym celem jest rozwijanie nowoczesnych technologii na poziomie światowym.  Miarą wysiłku na rzecz doskonalenia pracy Uczelni są liczne nagrody, a wszelkie działania podejmowane przez władze i pracowników Uczelni  są z myślą o studentach.  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu to uczelnia z wiekową tradycją, stawiająca wysokie wymagania, a jednocześnie przygotowująca na najwyższym poziomie do wykonywanego zawodu.  Studiujący w murach Uczelni studenci mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania poprzez uczestnictwo w kołach naukowych i  organizacjach studenckich.

/-/Prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
Prorektor ds. Organizacji, Promocji i Rozwoju Uczelni


Folder o uczelni


Limity przyjęć


Progi punktowe


Najczęściej zadawane pytania rekrutacyjne


Terminy rekrutacji


Terminy egzaminów wstępnych


Oferta kursów dla maturzystówObrazek

adres: ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
telefon: (61)854-60-00