Obraz

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Obrazek
Obrazek
Obrazek

Obrazek
Obrazek
Obrazek

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu – muzyczne serce miasta


Poznań jest miastem tętniącym kulturą i sztuką. Międzynarodowe festiwale, konkursy, instytucje kulturalne o wieloletniej tradycji i szeroko zakrojonej działalności – wszystko to sprawia, że stolica wielkopolski inspiruje i przyciąga miłośników sztuki, w tym również melomanów. Od ponad stu lat w ten barwny krajobraz tworzenia i propagowania kultury wpisuje się Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.
Gdy 16 października 1920 roku uroczyście zainaugurowano działalność uczelni, nazwano ją wówczas Państwową Akademią i Szkołą Muzyczną, a jej pierwszym dyrektorem został Henryk Opieński. Strukturę organizacyjną i programową oparto wówczas na założeniach paryskiej Schola Cantorum i praskiego Konserwatorium Muzycznego, uruchomiono klasy teorii, śpiewu, instrumentów smyczkowych, dętych, fortepianu oraz – w ramach kursu wyższego – Wydziały: Dramatyczny, Operowy i Muzyki Kościelnej. Niedostateczna liczba szkół szczebli podstawowego i średniego wpłynęła na fakt, że nauczaniem objęto w Państwowej Akademii wszystkie grupy wiekowe (dwuletni kurs nauczania wstępnego, czteroletni kurs licealny i trzyletni kurs akademicki).


Przez dziesięciolecia instytucja zmieniała swe oblicze. W roku 1922 roku ze względu na zarządzenie Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego przekształcono ją w Państwowe Konserwatorium Muzyczne, likwidując niektóre klasy i ograniczając tym samym możliwość przygotowania i pozyskania kandydatów na studia. Doprowadziło to do odebrania Konserwatorium uprawnień akademickich, mimo powołania w 1923 roku Wydziału Pedagogicznego. Kolejne lata przyniosły ogólnopolską dyskusję na temat ustroju szkolnictwa muzycznego, nie wypracowano jednak koncepcji organizacyjnej i programowej, pozostawiając decyzje dotyczące funkcjonowania uczelni i szkół ich dyrektorom. Od 1934 roku władze centralne podjęły starania zmierzające do akademizacji konserwatoriów. Przywrócenie praw akademickich miało nastąpić 1 stycznia 1940 roku, niestety wybuch drugiej wojny światowej przesunął realizację tych założeń o prawie piętnaście lat.

Okres poprzedzający wojnę, ze względu na brak odpowiednich decyzji władz centralnych, był czasem, w którym poznańskie konserwatorium dokonywało zmian organizacyjnych i programowych we własnym zakresie. W roku 1935 wprowadzono strukturę wydziałową, która – zmieniając przez lata swój kształt – obowiązuje do dziś. Powołano sześć Wydziałów: I – Teorii Specjalnej i Kompozycji, II – Dyrygentury, III – Fortepianu, Organów, IV – Śpiewu Solowego, V – Instrumentów Orkiestrowych, VI – Kształcenia Nauczycieli. W 1939 roku utworzono klasę operową, która wraz z istniejącą już klasą wokalną weszła w skład Wydziału Śpiewu Solowego, co zamknęło tym samym przekształcenia uczelni z okresu międzywojennego.
Po zakończeniu drugiej wojny światowej konserwatorium wznowiło działalność w 1945 roku, proponując kształcenie na czterech Wydziałach: I – Teorii Specjalnej i Kompozycji, II – Instrumentalnym, III – Wokalnym, IV – Pedagogicznym; rok później w ramach Wydziału I uruchomiono sekcję dyrygentury.
W roku 1947 nastąpiło przemianowanie uczelni na Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną, następnie (1951) przyłączono do niej Państwową Wyższą Szkołę Operową. W 1964 roku Wydział IV przemianowano na Wydział Wychowania Muzycznego, który blisko dwadzieścia lat później poszerzono o specjalność rytmika. Kontynuowano również rozwój Wydziału II poprzez uruchamianie kolejnych klas instrumentalnych: akordeonu (1973), gitary (1976), saksofonu (2002 – po wieloletniej przerwie) oraz jedynych w polskich uczelniach muzycznych kierunkowych studiów z zakresu lutnictwa artystycznego (1978). Zaszły też zmiany w strukturze wydziałów – w 1984 roku III przekształcono w Wydział Wokalno-Aktorski, a IV najpierw (1998) w Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki, a następnie (2001) w Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej, przenosząc specjalność rytmika do struktur Wydziału I. W latach 1961-2010 funkcjonowała również Filia uczelni w Szczecinie.
Proces dydaktyczny obowiązujący w uczelni zawsze był oparty o strukturę wydziałową – obecnie tradycja ta jest kontynuowana, ponadto powołano jednak instytuty odpowiadające kierunkom kształcenia.


24 listopada 1980 roku uchwałą Senatu uczelni nadano imię Ignacego Jana Paderewskiego, a rok później (13 grudnia 1981 roku) – zgodnie z rozporządzeniem Rady Państwa – Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna została przemianowana na Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego.

W ciągu stu lat kształt zmieniała także siedziba poznańskiej uczelni muzycznej – budynek przy ulicy Święty Marcin 87 wraz z uruchamianiem kolejnych kierunków kształcenia i wzrastającą liczbą studentów nie zaspokajał potrzeb lokalowych. Podjęto decyzję o jego rozbudowie: w latach 1994-1997 powstało nowe skrzydło budynku, a w roku 2000 został oddany do użytku cały obiekt – nowoczesny, a jednocześnie nawiązujący w kształcie do bryły starego skrzydła. Całość dopełniła oddana do użytku w 2006 roku, mieszcząca blisko 500 słuchaczy Aula Nova – nowe muzyczne serce Poznania.
Poznańska uczelnia muzyczna to jednak przede wszystkim ludzie – pasjonaci muzyki, Mistrzowie i Uczniowie. Poczet jej rektorów tworzą wybitni artyści: skrzypek Zdzisław Jahnke, muzykolog Zygmunt Sitowski, pianista Wacław Lewandowski, chórmistrz Edmund Maćkowiak, muzykolog i dyrygent Stefan Stuligrosz, pianista Waldemar Andrzejewski, chórmistrz Stanisław Kulczyński, oboista Mieczysław Koczorowski, wiolonczelista Stanisław Pokorski, pianista Bogumił Nowicki. Następnie funkcję tę sprawowała przez dwie kadencje teoretyk muzyki Halina Lorkowska, a od roku 2020 rektorem jest Hanna Kostrzewska, reprezentująca tę samą dyscyplinę artystyczną.


Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego nadała tytuły doktorów honorowych dwóm znakomitym dyrygentom o sławie międzynarodowej: Janowi Krenzowi (2000) i Stefanowi Stuligroszowi (2002), cenionej skrzypaczce Jadwidze Kaliszewskiej (2007), znakomitemu śpiewakowi Wiesławowi Ochmanowi (2010), wybitnemu kompozytorowi Andrzejowi Koszewskiemu (2013) oraz Stefanowi Kamasie (2020), światowej sławy soliście i kameraliście, nestorowi polskich altowiolistów.

W ciągu ponad stu lat istnienia uczelni jej grono pedagogiczne tworzyły i nadal tworzą niekwestionowane autorytety muzyczne. Zaangażowanie pedagogów w pracę ze studentami przynosiło i wciąż przynosi znakomite prezentacje konkursowe, laury na wielu międzynarodowych wydarzeniach, uznanie publiczności i kolejne pokolenia oddanych nauczycieli. O poziomie kształcenia świadczą główne nagrody zdobywane przez studentów i młodych pracowników Akademii na prestiżowych konkursach muzycznych organizowanych w takich centrach kulturalnych jak m.in.: Barcelona, Darmstadt, Hamburg, Kolonia, Lubeka, Mediolan, Moskwa, Paryż, Salzburg, Sankt Petersburg, Tokio, Turyn, Wiedeń.
Prężnie działa wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus – obecnie uczelnia współpracuje z 120 uczelniami z 28 krajów, czego efektem są m.in. coroczne wyjazdy na studia i praktyki około 30 naszych studentów oraz gościnne wykłady i warsztaty tyluż zagranicznych pedagogów w poznańskiej Akademii. Ponadto od 2009 roku uczelnia współpracuje z Youhao Jilian International Culture Exchange Center – agencją z siedzibą w Pekinie, dzięki czemu grono naszych studentów corocznie zasila kilkunastu studentów z Chin, podejmujących naukę na wszystkich wydziałach Akademii.
Owocem współpracy Mistrz – Uczeń jest również, a może przede wszystkim, codzienne życie Akademii – każdego dnia zapraszamy poznaniaków w progi sal koncertowych, by z radością dzielić się efektami naszych starań. Bogatą ofertę działań artystycznych i naukowych wypełniają koncerty, audycje, spektakle, wykłady i warsztaty, uczelnia jest również organizatorem szeregu ważnych konkursów o zasięgu ogólnopolskim takich jak: Konkurs Altówkowy im. Jana Rakowskiego, Konkurs Dyrygentów Chóralnych im. prof. Stanisława Kulczyńskiego, Konkurs Kontrabasowy im. Adama Bronisława Ciechańskiego, Konkurs Lutniczy im. Włodzimierza Kamińskiego, Konkurs Skrzypcowy im. Zdzisława Jahnkego, Konkurs Wiolonczelowy im. Dezyderiusza Danczowskiego, Konkurs dla Młodych Skrzypków im. Eugenii Umińskiej, Konkurs Organowy „Romuald Sroczyński in Memoriam” oraz Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny „Halina Czerny-Stefańska in Memoriam”. Do tej listy dołączyło w 2018 roku Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza, wpisując się jednocześnie w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.


Od ponad stu lat poznańska Akademia stanowi jeden z najważniejszych i najjaśniejszych punktów na kulturalnej mapie miasta, a każdy z dni jej pedagogów i studentów wypełnia to, co dla całej społeczności uczelni niezmiennie stanowi pasję, miłość i życie – muzyka.

Obrazek
Obrazek
Obrazek

The Ignacy Jan Paderewski Academy of Music – The Musical Heart of Poznań


The history of the School commenced on 16th October 1920 with inauguration of the first academic year at the State Academy and School of Music. Renamed into the State Music Conservatory a year later, and the State Higher School of Music in 1947, the School received its present name of the Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in 1981. 
Since the very beginning of its activity, the Academy has boasted teaching staff composed of eminent musicians: conductors, instrumentalists, vocalists, composers and music theoreticians. June 2020 witnessed the appointment of Professor Hanna Kostrzewska as the fourteenth Rector in the history of the Academy.


Our greatest pride are our students, young artists who put their passion and devotion into their musical education to develop their skills under their masters. In the academic year 2013/2014 we are educating 655 students at five faculties: the Faculty of Composing, Conducting, Theory of Music and Eurhythmics; the Faculty of Instruments; the Faculty of Vocal Performance and Acting; the Faculty of Choral Conducting, Music Education and Church Music; and the Faculty of String Instruments, Harp, Guitar and Luthiery. One of nine higher schools of music in Poland, our Academy is the only Polish higher school to offer courses in artistic luthiery.

Our extremely dynamic artistic activity gives our students numerous opportunities to confront their skills and achievements with music lovers, especially since 2006, when the school received a new concert hall. Built with the financial support from the European Union, Aula Nova meets all European acoustic standards, seats 539 listeners and 34-voice, 3-manual A. Schuke organ from Potsdam. The building was designed by Jerzy Gurawski (the Jan Baptista di Quadro Award, 2006), and built by Hochtief Polska (the First Prize in the category of Public Buildings at a competition organized by the Polish Association of Civil Engineers and Technicians, 2006).


A spectacular venue for a variety of artistic projects, over the last five years the Academy’s concert halls have hosted over 700 concerts, featuring teachers, students and graduates, chamber ensembles, choirs and orchestras, including the Symphonic Orchestra, Sinfonietta, Orchestra Nova and the CoOperate Orchestra. The presented repertoire has covered music literature of all epochs, from ancient music to the 21st century compositions. It is with great satisfaction that we observe that all our artistic projects enjoy immense popularity with the audience: interest in the concert “Musica Classica – Musica Magna” organized in Aula Nova to crown the carnival (27th February 2014) exceeded our most daring expectations. Student ensembles representing the whole academic society conducted by Warcisław Kunc performed Shchedrin’s Carmen Suite for string quintet and percussion, and Orff’s Carmina burana: the first performance of the composition arranged for two pianos, six percussionists, soloists and choir in the history of the Academy.

Another significant area of the Academy’s activity is organizing music competitions, including the International Piano Competition “Halina Czerny-Stefańska in Memoriam” (its first edition in September 2008 was open to contestants from Europe), the National S. Kulczyński Competition for Choral Condutors, the Academic Organ Competition “Romuald Sroczyński in Memoriam”, and the Academic Harpsichord Competition. In collaboration with the H. Wieniawski Music Society we organize national music competitions addressed to students of music academies: the Z. Jahnke Violin Competition, the J. Rakowski Viola Competition, the D. Danczowski Cello Competition, the A. B. Ciechański Double Bass Competition, and the W. Kamiński Luthiery Competition (organized with the Polish Society of Luthiers.)


The Academy is also engaged in broadly understood international collaboration with partner institutions that involves student, teacher and staff exchange, master courses, concerts, conferences, seminars, workshops and lectures. Thanks to the dynamically functioning LLP Erasmus Programme the Academy has established and developed contacts with over 100 renowned schools in Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Great Britain, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Lithuania, Latvia, Malta, the Netherlands, Norway, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, Sweden, and Turkey. Over the years, the Academy has been anually ranked among the prestigious top ten out of 269 members of the Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen from 55 countries. Apart from bilateral Erasmus agreements, the Academy has signed agreements with institutions in Armenia (The V. Komitas Conservatory in Erewan), Georgia (The V. Saradjishvili State Conservatory in Tbilisi), Russia (The P. Tchaikovsky Conservatory in Moscow) and the USA (Oklahoma City University, Bloomfield College). The Academy is also member of the Association of Baltic Academies of Music (ABAM).

Our Academy provides the highest standard of education: our students and young teachers win the main prizes at distinguished national and international music competitions hosted in the biggest cultural centres. The impressive number of their achievements is constantly growing, which confirms us in our belief that our Academy offers knowledge, competence and  skills on the world level: over the last two academic years (2012/2013 and 2013/2014) our students and teachers were granted 140 awards, including 40 First Prizes. In the past academic year, 24 students of various specialities received scholarships of the Minister of Science and Higher Education, while 3 students won awards of the Minister of Culture and National Heritage.  
As the year 2015 marks the 95th anniversary of the Academy, we are planning to expand our concert offer in order to present our everyday life at the Academy, what and how we teach and learn, and how we contribute to the contemporary music culture. The motto of the celebrations shall be In Homage to Our Masters. 
 All our actions are aimed at showing that the Academy wishes to serve not only our students, but also our city, our homeland and, last but not least, our common Europe. 

Obraz

Obrazek

adres: ul. Święty Marcin 87, 61-808 Poznań
telefon: (61) 856-89-10


Obrazek

strona internetowa: www.amuz.edu.pl