Obraz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to jeden z trzech najlepszych polskich uniwersytetów. Oferta edukacyjna UAM jest niezwykle zróżnicowana, dzięki czemu wymarzony kierunek znajdą zarówno umysły ścisłe, jak i dusze humanistyczne.

Przyszli studenci, wybierając studia na UAM, wybierają spośród ponad 100 kierunków i blisko 100 specjalności. To propozycje studiów I i II stopnia w trybie dziennym i zaocznym, a także na wybranych kierunkach – w trybie wieczorowym. Dodatkowo z każdym rokiem przybywa kierunków, na których zajęcia prowadzone są w języku angielskim, są to np. ochrona środowiska, stosunki międzynarodowe, matematyka czy informatyka.

Od 2019 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu należy do grona uczelni badawczych. Status uczelni badawczej otrzymało tylko 10 ośrodków akademickich w kraju. Dla studentów oznacza to więcej projektów badawczych i większe szanse na zostanie członkiem międzynarodowego zespołu badawczego. Zwiększyły się także sumy przeznaczone na prowadzenie badań i projektów naukowych.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu tworzą przede wszystkim ludzie – kadra zarządzająca i doskonała kadra naukowa oraz badacze. Najważniejsi są jednak studenci.

Uczelnia stwarza swoim studentom możliwość poszerzania wiedzy i rozwijania pasji naukowych w praktyce, poprzez organizowanie obozów wyjazdowych, szkół letnich, konferencji, warsztatów oraz dofinansowania programów. Studenci UAM mogą ubiegać się o granty na prowadzenie badań, które będą wykonywać w nowoczesnych pracowniach i laboratoriach. Dzięki licznym umowom partnerskim studenci UAM mogą uczestniczyć w wymianie studenckiej i kształcić się w zagranicznych ośrodkach akademickich. Maturzyści, którzy chcą rozpocząć studia na UAM, mogą wybrać kierunek, który pozwoli rozwijać ich pasje.

Dziś chcemy Wam - Kandydatom na studia - opowiedzieć o uczelni, szczegółowo przedstawić proces rekrutacji, ale przede wszystkim pomóc w jednym z najważniejszych wyborów, przed którymi stają maturzyści. Studia na UAM to najlepszy wybór. Czas na studia to czas na UAM!


INFORMATOR 2021/2022


PORTAL KANDYDATA


WYSZUKIWARKA KIERUNKÓW


BLOG KANDYDATA


NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE REKRUTACJI


JAK DZIAŁA SYSTEM REKRUTACJI INTERNETOWEJ?


Obrazek

adres: ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań,
telefon: +48 61 829 4376, +48 61 829 4366


Obrazek

strona internetowa: www.amu.edu.pl