Obraz

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


Obrazek

adres: ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
telefon: (61)854-60-00


Obrazek

strona internetowa: www.ump.edu.pl