Obraz

Politechnika Poznańska


Obrazek

adres: Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
telefon: (61) 665-36-39