Obraz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Obrazek

adres: ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań,
telefon: (61) 829-40-00


Obrazek

strona internetowa: www.amu.edu.pl