Obrazek

PROJEKT Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska"

Projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” został uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 i będzie realizowany do końca czerwca 2023 roku przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Politechniką Poznańską i zainteresowanymi samorządami, pracodawcami oraz szkołami kształcącymi zawodowo. Całkowita wartość projektu wynosi 84 mln 700 tys. zł.
 
Przedmiotem projektu "Czas Zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska" jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Wielkopolsce w aspekcie lepszego dostosowania kompetencji młodzieży do potrzeb rynku pracy oraz dostosowania kompetencji nauczycieli w zakresie ich lepszego przygotowania do kształcenia uczniów w zawodzie, jak również doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Uczniowie w ramach projektu korzystają z szerokiego wachlarza propozycji działań. Projekt umożliwia im odbywanie staży w zakładach pracy, realizację specjalistycznych zajęć w innowacyjnych laboratoriach oraz korzystanie z „Systemu Zawodowcy” kojarzącego przedsiębiorców poszukujących praktykantów z uczniami posiadającymi umiejętności konieczne do podjęcia stażu.  Ponadto projekt zakłada wypracowanie trwałych powiązań pomiędzy szkołami i lokalnymi pracodawcami poprzez uzupełnianie kształcenia zawodowego o elementy praktycznej nauki zawodu, zwłaszcza w powiązaniu z rynkiem pracy, co przynosi korzyści nie tylko uczniom ale przyczynia się również do dostosowywania programów kształcenia do rynku pracy. Realizacja zdań w ostatnim okresie,  została dostosowana także do sytuacji pandemicznej i odbywa się  w formie zdalnej. W ramach przedsięwzięcia:
- 8250 uczniów odbędzie staż u pracodawców,
- 11 200 uczniów objętych zostanie specjalistycznymi zajęciami w laboratoriach,
- 371 nauczycieli objętych zostanie wsparciem w formie kursów/studiów/szkoleń/staży pozwalających na nabywanie kwalifikacji lub kompetencji,
- 50 placówek kształcenia zawodowego zostanie doposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni kształcenia zawodowego ( w tym 4 WSCKZiU).

Obraz


Obrazek

strona internetowa: www.zawodowcy.org