Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu we współpracy z Radą Regionalną Bretanii zapraszają przedstawicieli kadry kierowniczej szkół o profilu gastronomiczno-hotelarskim kordynujących współpracę zagraniczną, w tym realizację projektów międzynarodowych na dwustronne spotkanie online z przedstawicielami szkół o zbliżonym profilu z Regionu Bretania (Francja) – partnerskiego regionu Województwa Wielkopolskiego.

Organizatorzy zapeniają tłumaczenie symultaniczne polsko-francuskie.

Spotkanie (za pośrednictwem platformy ZOOM)  odbędzie się w środę 9 czerwca w godzinach od 11:00 do 13:00 (godzina rozpoczęcia spotkania może ulec nieznacznemu przesunięciu).

Rejestracja na spotkanie odbywa się pod adresem e-mail : zuzanna.kusik@umww.pl

Liczba miejsc w spotkaniu jest ograniczona.

Wstępny program spotkania*

Wprowadzenie :
krótka prezentacja Województwa Wielkoposkiego oraz Regionu Bretania

Przybliżenie  bretońskim partnerom polskiego systemu edukacji ze szczególnym uwzględnieniem miejsca w systemie szkół o profilu gastronomiczno-hotelarskim

Prezentacja uczestniczących szkół z Wielkopolski (około 10 minut dla każdej szkoły):

  • Charakterystyka szkoły (m.in. kierunki kształcenia, liczba oferowanych miejsc i uczniów, wspólpraca z firmami i instytucjami)
  • Informacje na temat współpracy zagranicznej szkoły – w tym wpływ pandemii na prowadzenie współpracy
  • Propozycje wpónych działań dla szkół bretońskich/oczekiwania wobec szkół bretońskich
  • Pytania i odpowiedzi

Przybliżenie wielkopolskim partnerom francuskiego systemu edukacji ze szczególnym uwzględnieniem miejsca w systemie szkół o profilu gastronomiczno-hotelarskim

Prezentacja uczestniczących szkół z Bretanii (około 10 minut dla każdej szkoły):

  • Charakterystyka szkoły
  • Informacje na temat współpracy zagranicznej szkoły – w tym wpływ pandemii na prowadzenie współpracy
  • Propozycje wpónych działań dla szkół wielkopolskich/oczekiwania wobec szkół wielkopolskich
  • Pytania i odpowiedzi

Podsumowanie spotkania

*Ostateczny program spotkania będzie uzależniony od liczby uczestników