Przyszła pora na zaprezentowanie prelegentów z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile!
To naprawdę liczna grupa wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Oto niektórzy z nich!

WYKŁADY:
Prof. Anna Załazińska  -  językoznawca, profesor w Katedrze Teorii Komunikacji na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik kierunku studiów „język polski w komunikacji społecznej”, wykładowca Podyplomowego Studium Retoryki UJ, wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Pani Anna wygłosi prelekcję pt. Rozmowa z człowiekiem – zalety i wady zdalnej komunikacji.
Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski – wygłosi prelekcję pt. Pandemia szansą na implementację edukacji alternatywnej do szkół publicznych.  W czasie webinarium zaprezentuje najnowsze rozwiązania naukowe w edukacji w dobie pandemii, w społeczeństwie ryzyka i kryzysów.

DLA RODZICÓW:
Agnieszka Zawilska – przeprowadzi warsztat dla rodziców przedszkolaków pt. Przedszkole w pandemii, rodzice w rozterce.
Edyta Piekarska – wygłosi prelekcję pt. Znaczenie edukacji zdrowotnej w kontekście realizowanych działań w szkole i w domu.
Joanna Stachowiak - „Wspieranie dzieci przez rodziców w czasie zdalnej nauki”.

DLA NAUCZYCIELI:
Maria Kaczorowska - Nauczyciel doradca w zakresie kształcenia zawodowego w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile z wieloletnim stażem. Wygłosi prelekcję pt. Implementacja metod biznesowych do kształcenia zawodowego. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do bycia aktywnym architektem i dyrygentem procesu kształcenia
Katarzyna Włodkowska – wygłosi prelekcję pt. Jak rozbudzić w uczniach kreatywność w rzeczywistości zdalnej i stacjonarnej? Podczas warsztatów przekaże jak wyzwolić w uczniach kreatywne myślenie.
Danuta Kitowska -  nauczycielka chemii, dr pedagogiki, konsultantka w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile. Wygłosi prelekcję pt. Kosmiczna misja, czyli w poszukiwaniu kompetencji przyszłości nauczyciela. Punktem wyjścia do analizy będą kompetencje przyszłości uczniów przełożone na kompetencje potrzebne nauczycielowi.

DLA BIBLIOTEKARZY:
Karol Baranowski - Od ośmiu lat bibliotekarz – nauczyciel w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie, a od czterech lat bibliotekarz na pół etatu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w agendzie Arteteka. Członek i Ambasador Sieci Labib. Ogólnopolski Bibliotekarz Roku 2019. Wygłosi prelekcję pt. Czy nowe technologie uratują czytelnictwo? Animacja czytelnictwa w XXI wieku – wykład dla nauczycieli bibliotekarz. Prelegent odpowie na nurtujące nas pytanie - Czy w dobie dominacji nowych technologii można je wykorzystać do skutecznej promocji czytania? Czy ludzie czytają więcej czy mniej? Smartfony, tablety, internety - czy mogą się stać trampoliną do świata książek
i wiele, wiele innych prelegentów i fantastycznych prelekcji!
➡ Zatem wchodźcie na naszą stronę www i zapisujcie się na WEBINARY, które najbardziej Was interesują www.uwagaedukacja.pl
➡ Dołączajcie również do naszego wydarzenia - https://fb.me/e/1jTZZxOD5